Ympäristö ja luontoarvojen turvaaminen luonnonsuojelualueella

  • Sillä osalla luonnonsuojelualuetta, jolla oja sijaitsee, ei ole minkäänlaista statusta suunnitelmassa?
    Sillä osalla luonnonsuojelualuetta, jolla oja sijaitsee, ei ole minkäänlaista statusta suunnitelmassa?
  • Google maps kertoo enemmän kuin 89 sivua virallista dokumentaatiota.
    Google maps kertoo enemmän kuin 89 sivua virallista dokumentaatiota.

Edellisten kirjoitusteni jatkeeksi pohdin vielä tovin luonnonsuojelulain tulkintaa, sillä näyttää vahvasti siltä, että viranomaisen toimintaa tutkittuani olen ottanut luonnonsuojelupäätökset aivan liian vakavasti. Lakia ei ehkä pitäisi lukea lainkaan, vaan seuraamalla sen tulkintaa voi antaa myös itselleen erivapauksia. Asiantunteva, ammattitaitoinen ja laajaa kokemusta omaava viranomainen toimii tässä hyvänä esimerkkinä. Jos toimii samoin kuin viranomainen ei voi tehdä mitään väärin? Todennäköisesti näin on, koska esimerkiksi paikalliset luonnonsuojelijat ja ympäristöaktivistit eivät näe mitään epäkohtia nykytilassa ja jotkut heistä ovat sentään olleet edesauttamassa luonnonsuojelupäätöksien synnyssä sekä edelleen toimivat läheisesti yhteistyössä viranomaisen kanssa.

Luonnonsuojelupäätöksessä LOS-2005-L-149-251 mainitaan, että kohde on osa valtakunnallista lintuvesien suojeluohjelmaa LVO 020043 ja on luokiteltu kansanvälisestikin arvokkaaksi ja kuuluu myös kansainväliseen kosteikkojensuojeluohjelmaan. Päätös mainitsee myös, että alueen suojelu turvaa osaltaan suotuisan suojelun tason alueella. Alueella on kielletty ojien kaivaminen, ruoppaaminen, moni muu ja lopuksi vielä mainitaan kaikenlainen muu sellainen toiminta, joka heikentää luontoarvoja, jotka ovat suojelun perusteena. Viranomainen antaa itselleen kuitenkin mahdollisuuden poiketa määräyksistä, mikäli hankkeella ei ole merkittävää haittavaikutusta alueen suojeluarvoille.

Edellä mainittu kertoo sen, että ojia ei saa kaivaa, mutta viranomaisella on mahdollisuus poiketa määräyksistä, mikäli hankkeella ei ole merkittävää haittavaikutusta alueen suojeluarvoille. Linnuille ja kosteikolle ei siis ole merkittävää haittaa ojasta, jonka viranomainen on sallinut kaivaa pellon reunasta luonnonsuojelualueelle.

Jokainen maalainen ymmärtää mikä ojan tarkoitus on. Myös luonnonsuojelijat ja ympäristöaktivistit tietävät sen koska he hanakasti vastustavat turvessoiden ojitusta ja vaativat pelloille laajempia suoja-alueita vesistöihin nähden. Niille, jotka eivät tiedä, kerrottakoon että ojan tarkoitus on siirtää vettä pisteestä a pisteeseen b, tässä tapauksessa pellon reunasta luonnonsuojelualueelle ja karttojen mukaan jopa naapurin tontille, mutta siihenkin on viranomaisella ilmeinen oikeus antaa lupa edes ilmoittamatta asiasta alueen omistajalle.

Veden lisäksi ojassa liikkuu myös sitä samaa tavaraa, jota ei haluta turvesoilta vesistöön, tai jonka torjumiseksi pelloille vaaditaan laajempia suoja-alueita siitäkin huolimatta, että valuma-alueen alapuoleinen vesistö ei kuulu edes valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan tai ole suojeltu kansainvälisestikin arvokkaana saati kuulu kansainväliseen kosteikkojensuojeluohjelmaan. Eikö olekin outoa?

Outoudelle toki saattaa löytyä selitys tai itse asiassa useampiakin erillaisia selityksiä, riippuen siitä mikä taho asiaa selittää. Alueelle tehty hoito- ja käyttösuunnitelma selittää asian niinkin yksinkertaisesti, että sillä osalla luonnonsuojelualuetta, jolla oja sijaitsee, ei ole minkäänlaista statusta suunnitelmassa. Tyypillisesti suunnitelmassa on merkitty harmaalla ne alueet, joille ei tehdä hoitotoimenpiteitä, mutta tämä ojitettu alue ei ole saanut edes tätä statusta vaikka aivan selvästi alueella on tehty toimenpiteitä eli kaivettu oja. Toki alue on tässä kartassa rajattu kuulumaan Natura-alueeseen, mutta siinä kaikki.

Miksiköhän viranomaiselle voi sattua näin monta unohdusta - ensin katoaa kokonainen luonnonsuojelualue, sitten osa siitä löytyy, mutta lopulta se osa, jolle on tehty toimenpide eli kaivettu oja, jää edelleen hoito- ja käyttösuunnitelmassa ilman virallista statusta? Tutkimattomat ovat viranomaisen toimet, toki hiukan vastaavia asioita on tapahtunut prosessin aikana ennenkin, joten tämä yksittäinen tapaus voidaan panna siihen samaan piikkiin kuin vaikka annetun lausunnon katoaminen jne.

Tuossa kartassa näkyvät myös edellisessä kirjoituksessani mainitut tulva-alueiden suojavyöhykesuositukset, joista jokainen, jolla on hiukankin kartanlukutaitoa, oivaltaa että neuvotteluja veden ja viranomaisen välillä on vielä käytävä, jotta tulvavedet suostuisivat suunnistamaan viranomaisen niille määrittelemille alueille.

Lintuvesialueen ja kosteikon ympäristö ja luontoarvot on nyt viranomaisen toimesta turvattu hoito- ja käyttösuunnitelmassa niin, että entistä suurempi alue muutaman metrin korkuista ruovikkoa saa nimityksen rantaniitty, huomioikaa tässä vaiheessa, että jo hoidossa oleva alue on ollut hoidossa noin 10 vuotta ja toimenpide on saanut ruovikon kasvamaan entistä tiheämpänä ja korkeampana. Ympäristö ja luontoarvoja on paranneltu myös ojalla, joka mahdollistaa ravinteiden entistä vapaamman liikkuvuuden pellolta luonnonsuojelualueelle ja sitä kautta Itämereen johtavaan vesistöön, mutta tällä ei ilmeisesti ole merkittävää haittavaikutusta alueen suojeluarvoille. Mahdolliset haittavaikutukset siirtyvät alueen läpi jonnekin muualle.

Maalaisjärjellä ajatellen tässä yhtälössä ei ole mitään johdonmukaisuutta, ei ainakaan alueen luonnonsuojelupäätöksen lähtökohdista katsoen ja kuitenkin harrastajat ja asiantuntija ovat aikanaan nähneet tähdelliseksi perustaa luonnonsuojelualueen sekä jälkikäteen hyvässä yhteisymmärryksessä siunanneet kaikki toimenpiteet. Päinvastoin toimenpiteistä saa sen kuvan, että lintuvesialue toimii nyt vain eräänlaisena epävirallisena laitumen ravinnesiepparina ja pellon kuivatusojan läpikulkupaikkana vapaaseen vesistöön. Jos tämä olisi virallinen kosteikko, olisi kosteikon perustamiseen saanut tukea reilusti yli kymppitonnin, ehkä jopa kahteen kertaan, koska epävirallisia kosteikkoalueita hieman eri statuksella on alueella kaksi kappaletta. Toki virallista kosteikkoa ei voi perustaa toisen maalle, vaikka toki jatkossa viranomainen voi ehkä senkin sallia, niin uskottavilta sen tähän astiset toimet vaikuttavat.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

Aika törstiä touhua... tuo kansallinen karttapalvelumme antaa paremman kuvan: http://kansalaisen.karttapaikka.fi/asetukset/asetu...
Omasta kokemuksestani voisin todeta, että näitä avo-ojia suoraan vesistöihin on rakenneltu ympäristöministeriön syntysanojen ajoista enemmän kuin sitä ennen... tahtoo olla hallinnolla tapana myötäillä vahvempien vaikuttimia ja potkia sitten pieneläjien jalkoväliin...
Olen nähnyt, kuinka UPM muutti kahdessa viikossa kirkasvetisen ja kalaisan latvajärven hernekeitoksi, kuinka kunnan luottamustoimissa ja teknisessä lautakunnassa istunut maatalousstuottaja pilasi siikaisan lahtiveden ruovikoksi juuri esittelemälläsi metodilla... joo... hallinnon tapana on AINA korruptoitua.

Käyttäjän homonatura kuva
Outi Hoikkala

Maanmittauslaitoksen karttapalvelu kertoo karua kieltään.
Ympäristöviranomaisen ja sitä lähellä olevien tahojen toimista voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan, mutta suurin kauhukuva on se, että vastaavaa toimintaa on myös muilla hallinnonaloilla.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Jos laittaisimme muutaman suomenruotsalaisen ja maahanmuuttajan kaivamaan laskuojia, niin varmaan alkaisi löytyä tahtoa pysäyttää ympäristörikokset. Vielä kun tähän toimintamalliin niputtaisi eroosion, vesistöjen tuhoamiset sekä salaojituksen ravinnepäästöt, niin voisi täällä meilläkin päin (Salo-Somero) alkaa näkemään vesistöistä muutakin kuin pinnan..

Käyttäjän homonatura kuva
Outi Hoikkala

Nostit esiin mielenkiintoisen asian, nimittäin salaojituksen ravinnepäästöt, joista kerrotaan muun muassa seuraavaa: "Kun pelto salaojitetaan, pintavalunta ja fosforihuuhtoumat vähenevät samalla kun typpi-huuhtoumat lisääntyvät". Jos laitumella typpipäästöt ehkä haituvatkin laidunkauden aikana, niin salaojakaivoissa muhii energiapommi.
Tähän täytyy perehtyä paremmin, nimittäin tuon jutussa mainitun ojan päässä on salaojakaivo.

Toimituksen poiminnat