Viranomainen ja veden logiikka

  • Vesi peittää alleen laitumen ja pellot vuosittain.
    Vesi peittää alleen laitumen ja pellot vuosittain.
  • Tulva-alueen suojavyöhyke alkaa vasta laitumen reunalta, joka on noin metrin korkeammalla kuin suurin osa laitumesta.
    Tulva-alueen suojavyöhyke alkaa vasta laitumen reunalta, joka on noin metrin korkeammalla kuin suurin osa laitumesta.
  • Kuvan pelto ja taustalla oleva laidun eivät ole viranomaisen määrittelemää tulva-aluetta.
    Kuvan pelto ja taustalla oleva laidun eivät ole viranomaisen määrittelemää tulva-aluetta.

Edellisen kirjoitukseni Ely ihmisen huolineen ja murheineen jatkeeksi ajattelin ihmetellä muutamia viranomaisen määritelmiä ja rajauksia hieman tarkemmin. Minua nimittäin kiehtovat tulva-alueiden suojavyöhykesuositukset, joita niitäkin viranomainen dokumentaatiossaan viivoittaa kartalle.

Maalaistollo, joka on syntynyt saaressa ja asunut suurimman osan eliniästään veden äärellä, oivaltaa selkäytimellään sen, miten vesi käyttäytyy sen pinnan noustessa. Tällaiselle tavalliselle kansalaiselle on selvää, että kun vesi nousee ja tulvii niin se etenee systemaattisesti alavilta mailta yhä korkeammalle noudattaen tarkkaan maan pinnanmuodostusta ja topografisia karttoja. Tämän kokemuksen perusteella voisi siis kuvitella, että tulva-alue ja sen suojavyöhyke noudattavat maan pinnanmuodostusta ja topografista karttaa, mutta näinpä ei olekaan Ely-viranomaisen piirtämässä kartassa.

Jokin viisaus tuon epäjohdonmukaiselta tuntuvan piirustustavan takana täytyy olla. Se on ehkä korkeampaa viisautta mitä tavallinen ihminen voi ymmärtää ja siksi on olemassa korkeasti koulutettu virkamieskoneisto, joka tulkitsee sitä meille. Kuten aikaisemmassa kirjoituksessani mainitsin noin neljä metriä korkea tiheä ruovikko voi olla hoidossa olevaa rantaniittyä, joten virkamiesterminologia ei vastaa maalaistollon käsitystä niitystä saati sitten veden luonnollisesta liikehdinnästä.

Tuon ruovikon kiihtyneen kasvun takana täytyy olla jokin syy ja oletan, että sillä on yhteys veden luonnolliseen liikehdintään eli tulviin ja tulva-alueisiin sekä tulva-alueelta huuhtoutuviin ravinteisiin. Nimittäin hoidossa oleva alue, tässä tapauksessa laidun ei voi olla tulva-aluetta tai tulva-alueen suojavyöhykettä koska se on jo hoidossa ja hoitoon kuuluu että laitumella syödään ja lasketaan alleen. Myöskään viljelysmaa ei kaikissa tapauksissa voi olla tulva-aluetta, mutta siihen mihin tämä rajaus mahdollisesti liittyy, en ota julkisesti kantaa. Myös erillisiä suojavyöhykesuosituksia voidaan joissain tapauksissa määritellä, mutta se on vastaava asia kuin edellinenkin, joten ei siitä sen enempää.

Oheisten kuvien mukaan luonto, maanpinnanmuodostus ja veden logiikka ei näytä tottelevan virkamiestä kovin uskollisesti. Kuvat ovat eri vuosilta, joten vedenpinnan korkeus on kuvaushetkellä vaihdellut. Tyypillistä kuitenkin on että lähes joka vuosi vesi nousee syksyllä laidunkauden jälkeen tai alkutalvesta ennen routaa ja jäätymistä. Kun laiduntavien lehmien hyötysuhde ravinteiden käyttäjinä on tutkimusten mukaan vaatimaton, jää yli 80 % niiden syömästä fosforista ja typestä noin 75 % laitumelle. Virtsasta suurin osa ehtii haihtua ja imeytyä maaperään, mutta sontakasat voivat säilyä jopa vuoden. Jokainen voi kuvitella miten helposti hallittavissa on ravinteiden vuotuinen huuhtoutuminen vesistöön - siihen kuuluisaan Itämereen, jonka pelastamiseksi maaseudun mummojen olisi kuivalla maalla, mäkien päällä ja kaukana rannikosta rakennettava jätevedenpuhdistamoja.

Hassuinta tässä systemaattisessa ruovikon kasvattamisessa on vielä se, että alue on alunperin luonnonsuojeltu kansainvälisestikin merkittävänä lintuvesialueena. Jonkin verran linnuista tietävänä ei heti tulee mieleen sellaista vesilintua - kahlaajaa tai puolisukeltajaa, jonka luontaista elinympäristöä olisi sankka korkea ruovikko. Toki luonnonsuojelualue on välillä kadonnut viranomaiselta kokonaan, nyt siitä on ainakin osa löydetty uudelleen, mutta osa taitaa uupua vieläkin. Ehkä aiheesta täytyy kirjoittaa lisää, sillä muutama asia jäi vielä mainitsematta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat