Ely ihmisen huolineen ja murheineen

  • Kummalla puolella vesireittiä on hoidossa olevaa rantaniittyä?
    Kummalla puolella vesireittiä on hoidossa olevaa rantaniittyä?
  • Luonnonsuojelualueelle saa kaivaa ojan ja läjittää sedimentit! (Jopa naapurin puolelle)
    Luonnonsuojelualueelle saa kaivaa ojan ja läjittää sedimentit! (Jopa naapurin puolelle)

On taas aika palauttaa mieliin ympäristön- ja luonnonvarojen hoitoon liittyvät virkamiestoimet ja lähestyä näitä ihan tavallisen kansalaisen näkökohdista. On nimittäin asioita, joita puhtaalla maalaisjärjellä ajatellen on lähes mahdotonta ymmärtää. Nyt kun vielä tiedossa on, että TEM aloittaa yt-neuvottelut ministeriössä ja ELY-keskuksissa ja vähennystarpeen arvioidaan olevan yli 700 henkilötyövuotta, herää toivonkipinä siitä, että jotain ympäristön- ja luonnonvarojen osalta saattaisi olla vielä pelastettavissa.

Lähestyn asiaa kahden yksinkertaisen esimerkin kautta ja oletan näiden olevan riittävän yksinkertaisia maalaisjärjellä ymmärrettäviksi, viranomaisen ajatusmaailmaan en osaa näiden osalta pureutua. Luonnonsuojelusta tiedän sen verran, että laki asettaa rajoituksia yksittäisen kansalaisen ja alueen omistajan toiminnalle. Käytännössä mitään ei saa tehdä ilman poikkeuslupaa ja tämän luvan myöntää aina viranomainen. Käytännössä siis viranomainen hallinnoi luonnonsuojelualuetta vaikka sen omistaisi yksityinen taho.

EU rahoittaa Natura- ja luonnonsuojelualuiden hankkeita, esimerkiksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Saamme siis EU:lle maksamistamme rahoista osan takaisin, jotta voisimme kehittää ympäristöämme ja suojella luontoa. Viranomainen viisaudessaan määrittelee millaisia hankkeita kannattaa rahoittaa ja mitä alueita kehitetään. Se samainen viranomainen, joka teki joskus luonnonsuojelupäätöksen voi nyt päättää sijoittaa rahat johonkin mielekkäämpään kuin suojellun alueen ympäristönsuojeluun ja kehittämiseen.

Erään tällaisen hankkeen yhteydessä on päivitetty erään Natura-alueen hoitokuvioiden sijainti ja rajaukset, sekä määritelty jatkotoimenpiteet jo hoidossa olevien alueiden laajentamiseksi. Mielenkiintoista on se miten jo hoidossa olevia alueita on kuvailtu, esimerkiksi usean hehtaarin kokoinen noin neljä metriä korkea ruovikko on määritelty rantaniityksi. Viranomainen on niin innoissaan tästä rantaniitystä, että jatkotoimenpiteenä aluetta ollaan jopa laajentamassa - siis entistä suurempi määrä muutaman metrin korkuista ruovikkoa tulee jatkossa olemaan hoidossa olevaa rantaniittyä!

Tehkääpä mielikuvaharjoitus miltä teistä tuntuisi kävellä tällaisessa nelimetrisessä sankassa ruovikossa, joka on siis rantaniittyä. Henkilökohtaisesti olen kokeillut sitä, enkä pidä tällaista perinnemaisemaa kovin miellyttävänä kokemuksena vaikka hoidetusta perinnemaisemasta onkin kyse.

Luonnonsuojelulaki määrittelee tarkoin mitä luonnonsuojelualueella saa tehdä ja kuten jo edellä mainitsin viranomainen valvoo ja antaa poikkeuslupia erillaisille sallituille toimenpiteille. Muun muassa olemassa olevaa veneväylää saa ylläpitää, mutta ruoppaus vaatii poikkeusluvan, jonka mukaan ruopattava sedimentti on kuljetettava ja läjitettävä riittävän kauas luonnonsuojelualueen valuma-alueen ulkopuolelle. Viranomainen siis antaa luvat ja valvoo, mutta kuten edellisessä esimerkissä jo kävi ilmi, on viranomaisen käsitys asioista joskus kovin erillainen kuin tavallisen kansalaisen.

Viranomainen voi antaa myös poikkeusluvan kaivaa noin veneväylän levyisen ojan, läjittää sedimentit luonnonsuojelualueelle ja koska kyseessä on luonnonsuojelualue, joka on viranomaisen valvonnassa, voi ojan kaivaa myös naapurin puolelle, jos se on luonnonsuojelualuetta.

"ELY-keskusten toimintamenoissa joudutaan säästämään vuosina 2015–2018 yhteensä 33 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020. Säästötoimet eivät koske maaseudun kehittämisrahaston teknisellä tuella hoidettavia tehtäviä, eivätkä hallinnonalojen erillisin projektirahoin hoidettavia tehtäviä," kertoo TEM.

Eli nuolaisinko sittenkin ennen kuin tipahti, nämä hankkeet jäävät säästötoimista huolimatta eloon ja sama meno siis jatkuu huomenna?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat